O varovanju osebnih podatkov

1. Splošno
Upravljalec osebnih podatkov je: PK BIT, Cesta na Senico 4E, 1215 Medvode (v nadaljevanju PK BIT). Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na [email protected].

PK BIT se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo PK BIT uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. PK BIT spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storila vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu PK BIT posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

2. Uporaba osebnih podatkov
PK BIT za potrebe poslovanja zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove osebne podatke:
– ime in priimek
– naslove
– naslov za dostavo
– podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
– davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
– naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
– kontaktno telefonsko številko
– državo bivanja;
– druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni strani

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, PK BIT ne odgovarja. Za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

PK BIT bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdelovala in varovala v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnimi:
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
– Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
– Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation) ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

3. Piškotki in IP naslovi
Upravljavec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Upravljavec lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Upravljavec lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti Upravljavec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov
Upravljavec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Upravljavca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil za proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkih in za pošiljanje promocijske e-pošte ter SMS sporočil za spletno trgovino www.nutrisslim.com. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil.  Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

5. Izvajanje politike zasebnosti
PK BIT ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Vse pri Upravljavcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Upravljavcem.

6. Pravica do obveščanja
Uporabnik ima pravico do brezplačnih informacij o njegovih osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov.

Pravica, da od PK BIT kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevam dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
– namene obdelave,
– vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
– predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika,
– eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov,
– popravek netočnih osebnih podatkov,
– omejitev obdelave, kadar oporekam točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
– je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
– upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
– izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov,
– izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.
– prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov,
– da zame ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z mano ali na podoben način name znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
– pravica, da zoper upravljavca vložim pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov [email protected].

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

7. Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov [email protected].

januar 2020